Archiv článků

Inovativní ošetření přístrojem T Shape

27.02.2021 16:54
Neurologie a léčení bolesti s.r.o. zahájila zkušební provoz přístroje T Shape firmy Baldan Group. Jedná se o léčebný stroj disponující unikátní kombinací tří terapeutických modalit, a to multipolární radiofrekvence, podtlakové masáže a nízkovýkonového (LLT) laseru. Tato ojedinělá kombinace...

Nový kombinovaný léčebný přístroj

28.11.2020 10:01
Neurologie a léčení bolesti, s.r.o. začala používat nový kombinovaný přístroj pro fyzioterapii BTL 4825S Premium.  Jedná se o profesionální přístroj nejvyšší kvality umožňující elektroterapii spolu s využitím podtlaku pomocí vakuové jednotky BTL Vac II a současné užití léčebného...

Neurologie a léčení bolesti se stala součástí sítě center pro léčbu bolestí hlavy

07.09.2020 00:00
V listopadu 2019 se naše zdravotnické zařízení stalo součástí sítě Center pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Smyslem existence těchto pracovišť je poskytnout péči nemocným, u kterých se dosavadními postupy nepodařilo zvládnout či dostatečně příznivě ovlivnit jejich potíže v souvislosti s...

Nový diagnostický ultrazvukový přístroj

06.02.2019 18:32
Diagnostický potenciál ordinace byl posílen pořízením nového diagnostického ultrazvuku Toshiba Xario 100. Nový plně digitální přístroj zkvalitní zobrazení tepen zásobujících mozek, proudění krve cévním řečištěm a umožní přesnější stanovení rizika cévní mozkové příhody. Bude současně používán k...

Nová možnost terapie bolestivých stavů pohybového aparátu - lokální kryoterapie

24.10.2018 16:10
Představujeme novou možnost v léčbě bolestivých a zánětlivých stavů, lokální kryoterapii   Jaký je princip účinnosti lokální kryoterapie ? Náhlé zchlazení postiženého místa aplikací tekutého dusíku o teplotě až -165° vede k zablokování kožních nervových zakončení...

Preventivní vyšetření profesní zátěže rukou, prevence syndromu karpálního tunelu

02.03.2014 15:36
Naše ordinace nabízí elektromyografické vyšetření středového nervu (nervus medianus) v rámci profesní zátěže. Toto vyšetření je požadováno některými zaměstnavateli před nástupem či periodicky během zařazení do zaměstnání představující zvýšené zatížení rukou. Některá zaměstnání zvyšují nebezpečí...

Cévní mozkové příhody

18.01.2014 23:11
Cévní mozkové příhody (CMP) jsou jedním z nejčastějších neurologických onemocnění, které figuruje na třetím místě v příčinách úmrtí ve vyspělých státech. CMP můžeme rozdělit do několika skupin:   1/ Mozkové ischemie, nedokrvení mozku   Pokles prokrvení mozkové tkáně...

Neurosonologie

18.01.2014 23:07
Neurosonologie je medicínský obor na pomezí neurologie a zobrazovacích metod. Využívá diagnostického ultrazvuku k vyšetření v neurologických indikacích, zejména při vyšetření cév zásobujících nervový systém. Tyto vyšetřujeme jednak na krku (krkavice a vertebrální tepny) a jednak v hlavě cestou...

Elektromyografie

18.01.2014 23:05
Elektromyografie (EMG) je elektrofyziologická metoda, která slouží především k diagnostice poruch periferních nervů, nervosvalového přenosu a příčně pruhovaného svalu. K jejímu provedení je potřeba specializovaný přístroj, elektromyograf, kterým stimulujeme periferní nerv a snímáme efekt této...

Parkinsonova nemoc

18.01.2014 23:03
Parkinsonova nemoc patří do skupiny onemocnění tzv. extrapyramidového systému, který je důležitým článkem procesu řízení hybnosti těla. Příčinou tohoto onemocnění je degenerativní proces postihující především podkorové struktury šedé hmoty mozkové, a to zejména kompaktní části šedého jádra, kde...
Záznamy: 1 - 10 ze 14
1 | 2 >>