Rozšíření činnosti Centra pro léčbu bolestí hlavy

01.09.2022 00:00

V listopadu 2019 se naše zdravotnické zařízení stalo součástí sítě Center pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Smyslem existence těchto pracovišť je poskytnout péči nemocným, u kterých se dosavadními postupy nepodařilo zvládnout či dostatečně příznivě ovlivnit jejich potíže v souvislosti s migrénou, a to konkrétně specifickými protilátkami proti CGRP (calcitonin gene related peptide). Tato látka se významně podílí na rozvoji záchvatu migrény. Pravidelnou aplikací protilátek proti tomuto peptidu lze docílit významného snížení počtu a intenzity záchvatů. Máme uzavřenu zvláštní smlouvu s pojšťovnami 207, 213 a nově od 1.9.2022  i s pojišťovnou 111. 

 

MUDr. Bohdan Křupka, PhD.