Neurologie a léčení bolesti se stala součástí sítě center pro léčbu bolestí hlavy

08.11.2019 14:05

V listopadu 2019 se naše zdravotnické zařízení stalo součástí sítě Center pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Smyslem existence těchto pracovišť je poskytnout péči nemocným, u kterých se dosavadními postupy nepodařilo zvládnout či dostatečně příznivě ovlivnit jejich potíže. 

 

MUDr. Bohdan Křupka, PhD. 

 

https://www.czech-hs.cz/odborna-verejnost/centra-bolesti-hlavy/