Neurologie a léčení bolesti se stala součástí sítě center pro léčbu bolestí hlavy

07.09.2020 00:00

V listopadu 2019 se naše zdravotnické zařízení stalo součástí sítě Center pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Smyslem existence těchto pracovišť je poskytnout péči nemocným, u kterých se dosavadními postupy nepodařilo zvládnout či dostatečně příznivě ovlivnit jejich potíže v souvislosti s migrénou. V poslední době se na trhu objevily léčebné možnosti specifickými protilátkami proti CGRP (calcitonin gene related peptide), látce, která se významně podílí na rozvoji záchvatu migrény. Pravidelnou aplikací protilátek proti tomuto peptidu lze docílit významného snížení počtu a intenzity záchvatů. U nemocných splňujících indikační kritéria s léčbou těmito léky začínáme a máme uzavřenu potřebnou zvláštní smlouvu zatím z pojšťovnami 207 a 213. 

 

MUDr. Bohdan Křupka, PhD. 

 

https://www.czech-hs.cz/odborna-verejnost/centra-bolesti-hlavy/