Nový kombinovaný léčebný přístroj

28.11.2020 10:01

Neurologie a léčení bolesti, s.r.o. začala používat nový kombinovaný přístroj pro fyzioterapii BTL 4825S Premium. 

Jedná se o profesionální přístroj nejvyšší kvality umožňující elektroterapii spolu s využitím podtlaku pomocí vakuové jednotky BTL Vac II a současné užití léčebného ultrazvuku. 

Elektroterapie je neinvazivní léčebná metoda založená na průchodu elektrického proudu tkáněmi. Je indikována v léčbě akutní i chronické bolesti, dysfunkcí svalového a nervového systému, v poúrazových stavech. Léčebný efekt je posílen současným připojením vakuové jednotky v kontinuálním či pulzním režimu.

Ultrazvuková terapie je neinvazivní léčebná metoda využívající efektu průchodu mechanické energie podélného vlnění povrchovými i hluboko uloženými tkáněmi. Zvyšuje lokální prokrvení a látkovou výměnu, je určena k léčbě poruch svalové a vazivové tkáně, k léčbě poúrazových stavů, zmírnění otoků a urychlení hojení.