Naše služby

 Celé pracoviště bylo od počátku budováno jako kompaktní spolupracující celek, a to zejména se zaměřením na bolestivé stavy páteře a ostatního pohybového aparátu. Úkolem lékaře je stanovit co nejpřesněji diagnózu bolestivé poruchy a poskytnout první ošetření. Fyzioterapeutky v další fázi zajišťují cílevědomý rehabilitační program „šitý na míru“ každému pacientovi, a to včetně nácviku specifických režimových opatření a cviků pro domácí léčbu. Tento komplexní postup má za cíl zmírnit nebo odstranit bolest a obnovit rozsah pohybu.

 

Mimo bolestivé stavy se věnujeme celé šíři klinické neurologie, zejména následujícím diagnózám:

 • extrapyramidová onemocnění, Parkinsonova nemoc, esenciální třes
 • poruchy rovnováhy, závratě, vertigo
 • bolesti hlavy, migréna
 • stavy po cévních mozkových příhodách
 • onemocnění periferních nervů a nervosvalového přenosu
 • roztroušená skleróza mozkomíšní

 

Jako podpůrných prostředků používáme přístroje pro fyzikální léčbu:

 • Beautyline TENS,IF,UZ,DD,Trabertovy proudy, vakuová jednotka
 • Bioptronová lampa
 • Přístrojová vibrační stimulace
 • LTV na nestabilních plochách
 • Terapeutický dynamický a elastický tejp
 • Spinální stabilizace – SM systém
 • Lokální injekční terapie kolagenovými preparáty MD Guna

 

Od roku 2014 naše ordinace poskytuje diagnostické služby:

 • elektromyografie
 • neurosonologie

 

V sekci "RADY PACIENTŮM" poskytujeme bližší informace o některých diagnózách a vyšetřovacích metodách, kterým se věnujeme.

 

 

Jsme zvyklí hodnotit nejrůznější vyšetření (rentgenové snímky, CT, magnetickou rezonanci, ultrasonografii, laboratorní nálezy atd.).

 

Proto žádáme pacienty, aby si k návštěvě přinesli dosud provedená zobrazovací vyšetření, nejlépe na CD nosiči anebo flash disku, což významně zkrátí diagnostický proces a snižuje náklady i zátěž dalšími vyšetřeními.

Jsme rovněž napojeni na komunikační systém "REDIMED", který umožňuje zasílat obrazovou dokumentaci z jiných zdravotnických zařízení.

 

Na základě syntézy všech poznatků stanovujeme léčebný plán, a to v indikovaných případech včetně spolupráce na operačních postupech hlavně ve směru neurochirurgie a ortopedie.

 

Fyzioterapeutky kromě úkolů v komplexní léčbě bolestivých stavů provádí podle indikací stanovených lékařem i rehabilitační ošetřování pacientů postižených různými typy ochrnutí, poruch rovnováhy, či stavů po úrazech a operacích. Příznivých výsledků dosahujeme komplexním přístupem při rozboru příčin, medikace a rehabilitace mužské i ženské sexuální dysfunkce. V případech nutnosti hospitalizace spolupracujeme s lůžkovými zařízeními v regionu i renomovanými pracovišti nadregionálními. Komplexní léčebné postupy při ambulantním řešení bolestivých stavů pohybového aparátu i dalších neurologických diagnóz přispěly ke skutečnosti, že je naše pracoviště vyhledáváno klienty z tuzemska i zahraničí.