Profesní životopis MUDr. Bohdan Křupka, PhD.

 
 

 

Rok

Místo

Lékařské vzdělání

1985-1992

LF UP Olomouc, všeobecné lékařství

 


 

Specializace a kurzy

 

Obor/místo/zkoušející

1. atestace z neurologie

1995

Neurologická klinika FTN, IPVZ Praha

2. atestace z neurologie

1998

Neurologická klinika FTN, IPVZ Praha

Postgraduální doktorandské studium, “PhD”

  1998-2003

Neurologická klinika, LF UP Olomouc

Kurs myoskeletální medicíny

Učitelský kurs myoskeletální medicíny

1997

2014

IDVPZ Brno

Společnost myoskeletální medicíny ČLS JEP

Neurosonologie - kurs

Neurosonologie - funkční odbornost

1997

2015

Neurologická klinika, FN Plzeň

Neurologická klinika, FN Ostrava

Elektromyografie – kurs

Elektromyografie - funkční odbornost

2012

2014

Neurologická klinika, Thomayerova nemocnice Praha + IPVZ Praha

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii

 


 

Dosavadní zaměstnání

od

do

místo

Primář neurologického oddělení

2011

2013

Středomoravská nemocniční, a.s.

Nemocnice Prostějov

Primář neurologického oddělení

2007

2011

Neurologické oddělení, Vsetínská nemocnice, a.s.

Zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči

2003

2006

Neurologická klinika, FN Olomouc

Sekudnární lékař, odborný asistent

1994

2003

Neurologická klinika, FN Olomouc

Sekundární lékař

1993

1994

Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava

Sekundární lékař

1992

1993

Radiodiagnostické oddělení

NsP Nový Jičín

 

Odborné stáže

 

Neurologie

2003

1 měsíc

Dpt. of Neurology, Arcispedale Santa Anna, Ferrara, Itálie

Neurologie

2001

1 měsíc

Christian Doppler Klinik, Salzburg, Rakousko

Neurologie

1998

2 týdny

Landesnervenklinik Maria Gugging, Rakousko

Neurologie

1997

2 měsíce

Jewish General Hospital, Montreal, Kanada

 

Jazykové znalosti:

 

·  aktivně angličtina, částečně ruština, italština

 

Publikační činnost:

 

 1. Vlachová I, Vaverková H, Urbánek K, Novotný D, Křupka B, Kettnerová Z, Herzig R. Karotická choroba v rodinách mladých osob po ischemické cévní mozkové příhodě, její význam a vztah k metabolickým rizikovým faktorům. Čes a Slov Neurol Neurochir 1998; 61/94 (5): 245-50.

 2. Herzig R, Buřval S, Vlachová I, Urbánek K, Křupka B. Závislost mortality spontánních intrakraniálních hemoragií na velikosti, lokalizaci, chování hemoragie a na věku pacientů. Čes a Slov Neurol Neurochir 1998; 61/94 (6): 312-20.

 3. Vlachová I, Vaverková H, Urbánek K, Křupka B, Kettnerová Z, Budíková M. Výskyt  metabolických rizikových faktorů v rodinách osob po ischemické cévní mozkové příhodě. Čes a Slov Neurol Neurochir 1998; 61/94 (4): 167-76. Výroční cena České neurologické společnosti ČLS J. E. P. za rok 1999.

 4. Vlachová I, Herzig R, Křupka B. Přínos echokontrastního ultrasonografického vyšetření ke kvalitě zobrazení vertberobazilárního řečiště. Supplementum České a Slovenské Radiologie 1999.

 5. Herzig R, Burval S, Vladyka V, Janouskova L, Krivanek P, Krupka B, Vlachova I, Urbanek K. Familial occurrence of cerebral arteriovenous malformation in sisters. Case report and review of literature. Eur J Neurol 2000; 7: 95-100. (Familiární výskyt mozkových arteriovenózních malformací u sester. Kazuistika a přehled literatury) Hennerova cena pro mladé neurology za rok 2000

 6. Křupka B, Vlachová I, Herzig R, Nekula J. Atypický obraz tranzitorní stenózy vnitřní karotidy v krčním úseku. Čes a slov Neurol Neurochir 2000; 63/96 (5): 302-5.

 7. Vlachová I, Herzig R, Utíkal P, Křupka B, Gabryš M, Kala M, Metelka R. Neobvyklý případ akutní obliterace vnitřní karotidy. Causa Subita 2000; 3: 22-3.

 8. I.Vlachová, H.Vaverková , K. Urbánek, D. Novotný, B. Křupka, Z. Kettnerová, R. Herzig, M. Budíková. Výskyt diabetes mellitus II. typu, snížené glukózové tolerance a hyperinzulinémie v rodinách mladých osob po ischemické cévní mozkové příhodě. Čes a Slov Neurol Neurochir 2001; 64/97 (4): 225-230.

 9. Křupka B, Urbánek K, Vlachová I, Herzig R, Šaňák D, Kusá V. Kazuistika zajímavého případu akutní intermitentní porfyrie. Čes a Slov Psychiat 2002; 98(2):110-112.

 10. Vlachová I, Vaverková H, Herzig R, Novotný D, Křupka B, Kettnerová Z, Urbánek K, Budíková M. Výskyt familiární dyslipidémie v rodinách mladých osob po ischemické cévní mozkové příhodě. Čes a slov Neurol Neurochir 2002;65/98(1) : 4-8.

 11. Křupka B, Hlobilková A, Galuszka J, Tichá S, Vlachová I, Herzig R. Disekce aorty – jedna z méně častých příčin ischemického iktu. Cor Vasa 2002;44(3):143-6.

 12. Křupka B, Herzig R, Vaverka M, Buřval S, Vlachová I. Association of multiple cerebral aneurysms and cerebral arteriovenous malformation: case report and review of the literature. Acta Clinica Croatica 2002;41: 33-9.

   

  Jsem spoluautorem dalších asi 20 původních prací, desítek abstrakt a přednášek.