Neurosonologie

18.01.2014 23:07

Neurosonologie je medicínský obor na pomezí neurologie a zobrazovacích metod. Využívá diagnostického ultrazvuku k vyšetření v neurologických indikacích, zejména při vyšetření cév zásobujících nervový systém. Tyto vyšetřujeme jednak na krku (krkavice a vertebrální tepny) a jednak v hlavě cestou ztenčelých míst na lebce (transkraniálně).

Pomocí tohoto vyšetření lze zhodnotit stav cévní stěny, míru sklerotického či jiného poškození cévy, kvalitu krevního toku a míru případného zúžení cévy. Tím získáme cenné informace o kvalitě prokrvení mozku.

Vyšetření je především určeno k primární a sekundární prevenci cévních mozkových příhod či sledování pacientů po operačním nebo endovaskulárním zákroku na poškozené tepně.

Vyšetření provádíme na přístroji Toshiba Xario 100

Podrobnější informace podáme v ordinaci.

MUDr. Bohdan Křupka, PhD.