Placené služby

 Máme uzavřeny smlouvy k ošetřování pacientů pojištěných u všech zdravotních pojišťoven v České Republice, proto je většina diagnostických a léčebných výkonů hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Zpoplatňujeme pouze samoplátce a některé výkony včetně materiálu v závislosti na rozsahu smlouvy s jednotlivými zdravotními pojišťovnami.
 


 

Ceník služeb pro samoplátce a ceník výkonů nezávislých na zdravotních pojišťovnách v Kč,-


 

Neurologické vyšetření včetně zhodnocení dokumentace .................................... 1.500,-

Administrativní úkon podle rozsahu ................................................................. 100 - 400,-

Obstřik podle použitého materiálu .......................................................................100-260,-

Elektromyografické (EMG) vyšetření podle rozsahu ........................................... 700-1500,-

EMG vyšetření středového nervu v rámci profesní zátěže ......................................... 800,-

Ultrazvukové vyšetření krčních tepen ........................................................................ 600,-

Lokální kryoterapie - jedna aplikace ............................................................................200,-

Terapeutický elastický tejp .............................................................................. 20,- / 10 cm

Aplikace MD Guna ................................................................................................300,-/ 1 aplikace