Další aktivity

 Mimo poskytování zdravotních služeb v ordinaci máme i další aktivity:

  • Výuka v kurzech myoskeletální medicíny pořádaných Společností myoskeletální medicíny
  • Aktivní účast na odborných konferencích u nás i v zahraničí


 
 

Jsme autory a spoluautory řady odborných článků a přednášek, které se z valné části týkají problematiky našich pacientů. 

Z nich vyjímáme:

Pavel Dráč, Josef Křupka. TRVALÉ ZMENY PO TEHOTNOSTI, Osveta 1992, ISBN 80-217-0235-4

David Školoudík, Ondřej Škoda, Michal Bar, Miroslav Brozman, Daniel Václavík. NEUROSONOLOGIE
Galén, 2003, ISBN 8072622455

 

Dále několik odkazů na naše aktivity na internetu:

https://www.solen.cz/incpdfs/act-000183-0001_10_1.pdf

https://www.solen.cz/incpdfs/act-000157-0001_10_5.pdfhttps://www.solen.cz/incpdfs/act-000157-0001_10_5.pdfhttps://www.solen.cz/incpdfs/act-000157-0001_10_5.pdf

https://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page%5Bbook%5D=483

https://www.grada.cz/clovek-jeho-mozek-a-svet_5337/kniha/katalog/

https://www.kosmas.cz/knihy/180683/clovek-jeho-smysly-a-svet/

https://www.youtube.com/watch?v=kIjmQeTYgQk

https://www.tymprozdravi.cz/Public/Edukacni-materialy/Parkinsonova-nemoc-e28093-informace-pro-pacienty-a-pribuzne.aspx?idpage=5703

https://www.healthcomm.cz/kongres/program_26_kongres-ostrava.html