Valašsko lašské neurologické sympózium

08.11.2019 13:59

Neurologie a léčení bolesti, sro se opět po roce stala garantem tradičního podzimního setkání neurologů na Soláni. Na 200 účastníků si vyslechlo řadu poutavých přednášek a jistě si odneslo cenné poznatky pro praxi. 

MUDr. Bohdan Křupka, PhD. 

PR-vlns-2019.pdf (1929835)